Slik påvirkes vi når klor og rotenon pumpes ut i vassdragene: – Død fisk kan samle seg opp

foto