Variert konsert fra jubilantforeningen – Fra Star Wars til Bo Kaspers

foto