– Det er få lærlingplassar. Bedrifter bør bli flinkare