Vil hente inn millionar på dyrare ferjer, bussar og båtar