– Kommunen har ikke oversikt over de eldres ønsker og behov