Denne sauen er en del av en dyster statistikk. Dette er status i forsøket på å ta ut ulven

foto