Møttes femti år etter med friske skildringar av dristig leik og sport