Stor auke i brot på besøksforbod – fleire kan få omvendt valdsalarm