Mener de gjorde det rette - dette sier Vy om morgendagen