– Å starte dagen her gir oss en liten støkk, for det er så tydelig hva folk kjempet imot, og hva det er viktig at vi kjemper for

foto