Flere viktige fartsårer fortsatt stengt etter styrtregnet