Det er påvist kikhoste ved Sande skole. Skolen sender ut melding til foreldrene. Kikoste er smittsomt.

Dette står å lese om kihoste på nhi.no:

De aller fleste barn er vaksinert mot kikhoste før de fyller 1 år. Som følge av vaksineringen er kikhoste etter hvert blitt mye sjeldnere enn tidligere. Men fra 1997 har det vært en økning av forekomsten med 3.000-4.000 meldte tilfeller årlig. Man antar at dette skyldes at vaksinen har kortere varighet enn det man tidligere trodde. Sykdommen forekommer i alle aldersgrupper, men økningen har vært størst blandt tenåringer og voksne.

Les mer her.