Ingrid Ellevset er ansatt som redaktør i Aura Avis

foto