- Vi er forberedt på reaksjoner. Vi vet at det vi holder på med, er viktig for folk. Derfor blir det også vanskelig å kutte.