Klage fra pårørende etter manglende informasjon og lang ventetid

foto