I åpent brev til Helse Møre og Romsdal av 15. april 2014, stiller vi 3 spørsmål som vi mener er viktig for folket på Nordmøre og i Romsdal å få svar på.

For orden skyld gjentar vi spørsmålene her:

1. Hva skjer med økonomi og fremdrift?

2. Hva skjer med omplassering av funksjoner?

3. Hva skjer med administrasjonens ønske om å flytte alderspsykiatrien fra Hjelset til Ålesund?

I brev av 30. april til nyoppnevnt styreleder Stein Kinserdal, gjør vi blant annet den nye styrelederen oppmerksom på det åpne brevet til det helseforetak han er satt til å styre.

Folkeaksjon ETT sjukehus for Nordmøre og Romsdal er skuffet over at vi etter 5 uker, enda ikke har fått svar fra Helse Møre og Romsdal. Vi mener at vi på vegne av folket i vår del av fylket har krav på å få god informasjon om det som skjer i saken så ofte som mulig. I alle fall er det viktig i den fasen saken er i nå.

Hvordan vi skal tolke at vi ikke får svar, er vi ikke helt sikre på, men det er lett å trekke den konklusjon at helseforetaket ikke er interessert i å kommunisere med folket på Nordmøre og i Romsdal i en så viktig sak som et nytt sjukehus for vår region i virkeligheten er.

Folkeaksjon har i lengre tid vært bekymret for utviklingen i sjukehussaken. Trønderne går og venter på klarsignal for sine byggeprosjekter, men kommer ikke i gang fordi vårt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal er prioritert først. Folkeaksjon har sagt det tildligere flere ganger, og vi sier det igjen. Det er bare et tidsspørsmål før trønderne setter foten ned. Det er da en grense for hvor lenge de skal måtte vente på at vi i Møre og Romsdal får tatt en avgjørelse. Folkeaksjon sitter inne med troverdig informasjon om at hvis ikke Møre og Romsdal blir klar innenfor de frister som nå er satt, er det flertall i Helse Midt-Norge for å gjøre om på prioriteringene.

Detter er alvorlig. Er dette en ønsket utvikling sett fra ledelsen i Helse Møre og Romsdal?

Folkeaksjon ETT sjukehus for Nordmøre og Romsdal, håper Helse Møre og Romsdal svarer på de spørsmål som er stilt i vårt åpne brev. Det er normal forvaltningskikk å svare.

Folkeaksjon ETT sjukehus for Nordmøre og Romsdal

Mellvin Steinsvoll

presseansvarlig