Halsa-ordfører Ola Rognskog konstaterer at fylkesmannen i Sør-Trøndelag støtter vedtak i kommunereformen gjort i Halsa kommunestyre om sammenslåing med Hemne og deler av Snillfjord.

- Vi så i alle fall dette som ei løsning i tråd med formålet i reformen, noe vi følger at fylkesmannen i Sør-Trøndelag nå sier seg enig i, sier han.

Det som er spesielt i Halsas vedtak, er at det er en fylkeskryssende løsning, noe som gjør at en må avvente anbefaling også fra fylkesmannen i Møre og Romsdal før det hele er på plass.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag uttaler at hun overlater spørsmålet om fylkestilhørighet til de nye, sammenslåtte kommune, noe Rognskog stiller seg undrende til.

- Det er jo Stortinget som til syvende og sist avgjør dette, og da hadde det vel vært naturlig om fylkesmannen kom med en anbefaling også i dette spørsmålet, mener han.

- Hva tenker du om kommende mandag og anbefalinger fra fylkesmannen i Møre og Romsdal?

- Jeg sitter jo fortsatt som regionrådsleder, og er veldig spent på hva de har tenkt i forbindelse med hele Møre og Romsdal fylke. For Halsas vedkommende, tenker jeg at fylkesmennene på hver side av grensa har koordinert sine anbefalinger. Noe annet ville være overraskende. Men jeg må si jeg er minst like spent på hva som kommer fram på mandag som det har kommet fram i dag.

- Er saka opp og avgjort for Halsas vedkommende, også etter den siste rådgivende folkeavstemningen?

- Det kommer ikke som noen overraskelse om vi får et forslag om å prøve saka på nytt i kommunestyret. I så fall blir det opp til kommunestyret å avgjøre om vi skal ha ny behandling av kommunereformen.