Fylkeshuset AS: Inngikk hemmelig avtale om millionlønn

foto