Takket ja til stillingen som sykepleier i psykisk helsearbeid