Kommunene får kraftig reduksjon i tilskudd: – En svakhet i statsbudsjettet

foto