Disse skal starte jobben med å finne Haugens erstatter

foto