Vil etablere konferansen som et fast møtested for næringa