Nominasjonskomiteens listeforslag enstemmig vedtatt