Stoppet avganger for å dykke etter knekt låsepinne

foto