Svindel av dagpenger og arbeidsavklaringspenger (AAP) topper statistikken for 2016. Begge disse stønadene skal hjelpe folk å komme i arbeid. 37 personer er anmeldt for slik svindel for 5,1 millioner kroner, opplyser Nav i en pressemelding.

– Det er alvorlig når noen misbruker velferdsgoder til egen vinning. De som forsøker å svindle bør merke seg at vi har gode metoder for å avdekke slike saker, sier avdelingsleder for NAV Kontroll nord, Gaute Øren.

- Skjuler at de er i arbeid

Dagpenger og arbeidsavklaringspenger krever at man sender meldekort annenhver uke og opplyser om arbeidstimer. Svært mange av de anmeldte har vært i jobb uten å melde fra til NAV.

–Det er bra at folk har inntektsgivende arbeid, men det er alvorlig når de forsøker å skjule dette for NAV. Det er svindel av fellesskapets midler og bidrar til å undergrave tilliten til velferdssystemet, sier Øren.

- Bedre metoder

65 prosent av sakene i Møre og Romsdal er avdekket gjennom å sammenligne inntektsopplysninger med informasjon brukeren selv har gitt NAV. Etter at a-ordningen ble innført i 2015 må alle arbeidsgivere levere inntektsopplysninger for sine ansatte hver måned. Dette har NAV tilgang til.

– Kontrollene våre blir stadig mer målrettet og de som velger å gi feil opplysninger til NAV løper en stor risiko for å bli oppdaget, sier Øren.

Høyesterett har uttalt at trygdesvindel over 90 000 kroner (1G) normalt skal straffes med fengsel. NAV krever også alltid pengene tilbake.