Hydro Sunndals fabrikksjef Eivind Mikalsen slo bein under alle spekulasjoner rundt Hydros framtidige tilstedeværelse i Sunndal. – Det er ingen grunn til å være bekymret for langsiktigheten. Her blir vi, sa Mikalsen

Det var under torsdagens frokostmøte i regi av Sunndal Næringsforening fabrikksjefen orienterte om status og framtid for aluminiumsverket på Sunndalsøra. De frammøtte fikk et godt innblikk i hvordan aluminiumkonsernet tenker for fortsatt å kunne være best i klassen. Det terpes hver dag i alle ledd på forbedringer.

2017 blir et godt år

Mikalsen innledet med å vise til at 2017 blir et veldig godt år for verket. Det er gjort veldig mye bra. Nedfelte strategier blir fulgt. Verket har et spesielt folkus på HMS.

– Men det hjelper lite å slå oss på brystet og konstatere at vi er best i verden, dersom vi ikke har stålkontroll på de ansattes arbeidsdag. Sjøl om vi er veldig gode på HMS, er vi ikke fornøyd med at vi i år har hatt fem fingerskader og et par skader som har krevd sting. Vi har en klar filosofi på at vi skal drive uten skader, og er på god veg til å lykkes. Pila peker bratt nedover.

Mikalsen viste til at verket har brukt 44 millioner kroner på å sikre maskiner. Sjukefraværet er på 4,6 prosent.

Fabrikksjefen fortalte også om arbeidet som gjøres for å sikre at kvaliteten på aluminiumen de sender ut på markedet er av aller beste kvalitet.

Lever av kvalitet

– Vi lever av kvalitet og kan ikke fire på den. Som det største støperiet i Europa posisjonerer vi oss i markedet. Hydro skal både være størst og best. Da må vi også ha den beste posisjonen på kostnader. Vi jakter nå etter folk som kan hjelpe med å spisse oss ytterligere. Vi er gode, men skal bli enda bedre. Når Hydro er ivrige etter å satse videre i Sunndal skyldes det at vi har en veldig god organisasjon her. De ansatte gjør en kjempejobb.

Fabrikksjefen viste til at kravene om kvalitet i alle ledd også gjelder underleverandører og kontraktører.

Skal bli bedre

For en tid tilbake startet Hydro forbedringsprogrammet P 2019. Det innebærer produksjonsøkning og forbedringer i alle ledd.

– Vi har som mål å kunne øke produksjonen med 100 tonn per ansatt. Status er at vi leverer bortimot på linja. Det er viktig for hele sunndalssamfunnet at vi lykkes.

God år økonomisk

2017 blir et svært godt år økonomisk. Den gode økonomien gjør at vi kan investere både i organisasjonen og i anlegget vårt. Det er slik også i vår bransje kan alle kjøpe utstyr for å bli gode. forskjellen ligger i de ansatte. De som går på skiftene, ja hele organisasjonen.

Mikalsen fortalte at Hydro legger ned mye arbeid på å se hvem de kan lære av.

– Det er viktig å se på dem som er kommet lenger enn oss. Nå ser vi at ubemma kjøretøy kommer. Det gjelder å henge med og være i forkant av utviklingen. Man må være raskere enn konkurrentene. utviklingen går så fort at det er helt nødvendig å rigge seg for slik å være med.

Beroliget tilhørerne

Eivind Mikalsen beroliget alle som lurer på hvor lenge Hydro Sunndal kan holde posisjonen som mønsterbedrift i Hydro og være en trygghet for sunndalssamfunnet.

– Jeg er helt sikker på at vi kan ta Hydro Sunndal til nye høgder. Vi har organisasjonen og teknologien i ryggen. Det har vært snakket om at Su3 er et slitt og gammelt anlegg. Ja, men anlegget leverer så det holder. Det kan gjerne produsere fram til 2035.

– Ikke vær bekymret for Hydros langsiktighet i Sunndal. Her blir vi, fastslår Eivind Mikalsen.