Tar sjølkritikk på manglende miljøkrav ved skoleutbygging