Finansminister Siv Jensen (FrP) svarer generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, på hans bekymringsmelding angående EUs Hvitvaskingsdirektiv.

Kommentaren fra finansministeren er som følgende:

–  Vi skal bekjempe terrorisme og økonomisk kriminalitet, ikke korps, idrettslag og kor. Derfor vil vi skjerme frivilligheten fra unødvendig byråkrati ved loddsalg og basar.

Dermed skulle det ligge an til at frivillige organisasjoner som sanitetsforeninger, korps og idrettslag kan få holde sine lotterier og basarer som før.