Har funne feil i utrekning av partistøtte: – Den største gruppa skal ha meir, og dei minste mindre

foto