Fylkeskommunen trekker seg ut av Todalsfjordprosjektet AS