Kommunen har mange millioner i merforbruk: – Nå må vi omstille