Statnett-sjefen: – Vi kommer ikke utenom vindkraft på land

foto