Gir fellingstillatelse på ulv etter funn av drepte lam

foto