Utbygger tror på byggetillatelse tross innsigelser

foto