Øker milliardomsetningen til tross for urolige tider