Det er meldt om løse hester på Rindalsskogen. Hestene oppholder seg langs Fv65.

Eier er varslet og vil forsøke å få tak i hestene. Bilister bes være oppmerksom.

Politiet har ikke fått melding om hvorvidt hestene er under kontroll.