Bedrifter fra hele regionen i sving når Tove bygger fjøs på 1150 kvadratmeter

foto