Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) står klar til å ta imot Dalai Lama når han besøker Stortinget. Hun ønsker å vise fredsprisvinneren den respekt han fortjener.

Jenny Klinge forstår regjeringa prøver å bedre det økonomiske samarbeidet med Kina. Men hun mener det er feil å la Kina diktere hvem den norske regjering offisielt skal kunne ta imot eller ikke. I likhet med flere mener Klinge Norges knefall for Kina trolig ikke kommer til å bedre det økonomiske samkvemmet med diktaturet. Hun tror forholdet til Kina vil være akkurat det samme som i dag også etter besøket. Derfor er hun blant stortingsrepresentantene som møter når Dalai Lama besøker Stortinget fredag.

- Må si nei

– Kina opptrer som bølla i skolegården som med en taus majoritet kan terrorisere som de vil. Den tause majoritet bør stå sammen og si: Nei. Vi lar ikke noen diktere hvem vi gi en offentlig mottakelse, sier Klinge.

Kritikerne av regjeringens knefall for Kina mener den blåblå regjeringa ved ikke å gi Dalai Lama en statsmottakelse setter seg i en situasjon der de ikke kan ta imot noen personer som kjemper mot diktaturet i Kina, fordi det da kan trues med sanksjoner.

Kinas sanksjoner mot Norge kom etter fredsprisen til Liu Xiaobo i 2010. I fire år har den rødgrønne regjeringa ikke latt seg presse til å ta avstand fra tildelingen. På mange måter får Kina en halv seier når de kan presse den blåblå regjeringa til å avstå fra en offisiell mottakelse av en motstander av diktaturet i Kina og annekteringen av Tibet, dets statsoverhode i eksil og fredsprisvinner Dalai Lama.

– Vi har tapt en stor andel av handelen med Kina etter sanksjonene trådte i kraft. Men det finnes markeder i andre voksende økonomier i verden, der Norge heller kan selge varer, sier Jenny Klinge.

– Dette handler om grunnleggende menneskerettigheter og ytringsfrihet, og det kan vi ikke vike på, legger hun til.

Møter motbør

Men Dalai Lama er en omstridt person også utenfor diktaturet Kina. I den buddhistiske trosretning der Dalai Lama er åndelig overhode, er det motstand mot ham. Han kalles hykler og en undertrykker av religiøs frihet av det Crystal Collins karakteriseres som «ikke rettroende buddhister». Derfor varsler Collins og det internasjonale Shugden-samfunnet demonstrasjoner mot Dalai Lama under Norgesbesøket. 350 til 500 demonstranter er ventet.

– Stridigheter innad i trosretninger tar jeg ikke stilling til. Det er fredsprisvinneren jeg tar imot og viser den respekt han fortjener, sier Klinge.

Ap møter

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Else-May Botten er ikke sikker på om hun møter Dalai Lama, men sier en stor delegasjon fra partiet kommer til å gjøre det. Botten mener det ikke skal være slik at noen har klippekort til å bli tatt imot av regjering og storting når de kommer på besøk til Norge. Nasjonen må på fritt grunnlag vurdere hvem de vil gi en offisiell mottakelse. Botten sier forholdet til Kina er krevende og de rødgrønne håndterte det på sin måte, og de blåblå må få håndtere det på sin.

– Vi møter Dalai Lama så får regjeringa ta sitt valg, sier Botten.

Dalai Lama landet på Gardermoen onsdag og avslutter sitt besøk fredag.