Hoggormen finnes over det meste av Sør-Norge. Den sikksakkmønstrete slangen er både elsket og hatet av skogens menn og kvinner. Facinerende, men giftig.

Blir hoggormen overrasket, kryper den langsomt bort, men dersom den blir trampet på eller man kommet for nær, kan den bite.

Hoggormen er Norges eneste giftige slange, men det er likevel slik at rundt 30 prosent av alle huggormbitt er bitt der det ikke sprøytes inn gift (tørrbitt). Slike tørrbitt er helt ufarlige.

Bittet sees oftest som to små prikker med 3 til 9 millimeters avstand.

Barn bør bæres

Enkelte mennesker kan reagere kraftig på hoggormgift. Dødsfall som følge av hoggormbitt forekommer imidlertid sjelden i Norge. Giftinformasjonen har registrert en økning i antall henvendelser angående hoggormbitt de siste årene.

Symptomer på bitt med gift kan være smerte, hevelse og rødme rundt bittstedet. Alvorlige tilfeller kan gi reaksjoner som hevelser over hele kroppen, oppkast, kvalme, magesmerter, hjerte-bank, sjokk, svimmelhet og bevisstløshet.

Det er viktig at personer som er bitt av huggorm holder seg mest mulig i ro.

Man skal ikke klemme, skjære og suge på bittstedet.

Barn som er bitt bør bæres.

Kan gi motgift

Alle som blir bitt av huggorm bør kontakte lege eller Giftinformasjonen (tlf: 22 59 13 00) for informasjon. Ved alvorlige symptomer bør man ringe nødnummeret (113).

Har man symptomer som nevnt over skal man til sykehus. Også barn under 12 år, eldre, gravide, personer med redusert allmenntilstand, personer som bruker ACE-hemmere (en spesiell blodtrykksmedisin) og personer som er bitt i hode, hals, bryst, mage og rygg skal til sykehus.

Ved alvorlige forgiftninger er det aktuelt å gi antivenom (motgift), men ofte er det tilstrekkelig med symptomatisk behandling (man behandler de symptomene som oppstår).

Oppsøk veterinær hvis hunden blir bitt av hoggorm.

Kilde: Folkehelseinstituttet. Les mer om hoggormen her.