Klokken 22 starter transporten – ikke småtterier som skal fraktes...

foto