– Her får kundene noe de ikke får noen annen plass