ÅRETS UTGRAVING: Magnar Mojaren Gran finner flintavslag på en steinalderboplass ved Langvatnet under ny runde med arkeologiske undersøkelser av Auravassdraget. Foto: Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad

– Vi har et godt håp om å finne spor etter de aller første menneskene som kom til Norge

I sommer startet Auraprosjektet opp nye arkeologiske undersøkelser langs Auravassdraget i Lesja, Molde og Sunndal kommuner.