Flere måker funnet døde. Hva har skjedd her? Dette svarer Mattilsynet

foto