Kom over bil som hadde kjørt av vegen – og fant føreren beruset