Rv70 holdes periodevis stengt som følge av trafikkuhell