Oppretter selskap for å selge grøt og trevarer, og for å investere i eiendom og aksjer