- Vi har fått på plass eit sterkt trenarteam

foto
Sterkt trenarteam: Webjørn Holten (i midten) saman med trenarassistentane sine, Stein Todalshaug (t.v) og Espen Fougli Vraalsen skal lede Surnadal i 4. divisjon komande sesong. Foto: Terje Polden