Røde Kors og besøkstjenesten fikk eldrearbeidets pris