– Forsøker å hemmeligholde

foto
kritisk: Norges Miljøvernforbund med Kurt Oddekalv i spisse, krever ny høring i saken som gjelder tillatelse til å mellomlagre lettere forurensede masser på Raudsand. Foto: Sigmund Tjelle