Ordfører Mons Otnes (Ap) i Surnadal og kollega Ståle Refstie i Sunndal sender brev til Miljødirektoratet med krav om ekstraordinært uttak av jerv i Trollheimen. Ordførerne mener det er trasig å måtte sitte med hendene i fanget å vente til jerven har tatt sau før jakt kan settes i gang.

- Vi vet vi får tapene, men vi er nødt for å få dem før vi kan gjøre noe med det. Det er trasig, sier Mons Otnes til NRK.

Torsdag er det møte mellom Utmarkskommunenes landssammenslutning og Miljødirektoratet i Trondheim. Der blir spørsmålet om ekstraordinært uttak av jerv tema. Otnes vil at jakta starter nå.

- Vanskelig å anslå hvor mange jerv det er i Trollheimen, men det er prioritert beiteområde, og da må vi få tatt ut ynglingen som ikke skal være der, sier Otnes til Driva.

Brevet til Miljødirektoratet gikk ved påsketider. Mons Otnes fikk ved ankomst Trondheim torsdag melding om uttak av tre jervevalper ved Blånebba i Trollheimen. Uttaket er gjort av SNO.

- Om det er planer om ytterligere uttak nå vet jeg ikke, men dette er en god start, sier Otnes.

Bondelagene og saueavlslagene i Surnadal og Sunndal står sammen med ordførerne i kravet om uttak av jerv. Bøndene frykter høye tapstall når de nå skal slippe lam og sau på beite. De frykter ikke bare tap til jerv, men også til gaupe som har vist seg svært nærgående i vinter.

Det er bestemt at gaupa skal yngle i vårt område. Fylkesmannen sier det derfor ikke blir gitt fellingstillatelse på gaupe annet enn om den dokumentert tar sau.

- Er veldig spent på hva som skjer nå når sau og lam skal på beite, sier Otnes.